kanaf

1397-06-18
مدیریت کیفیت در طراحی دستگاه رول فرمینگ

مدیریت کیفیت در طراحی رول فرمینگ

مدیریت کیفیت در طراحی رول فرمینگ امروزه کار با رول های فرمینگ بسیار زیاد شده و در اکثر فلزاتی که ما با آن ها سر کار […]
1397-06-15
طراحی دستگاه رول فرمینگ

طراحی دستگاه رول فرمینگ 

 طراحی دستگاه رول فرمینگ اگر نگاهی به اطراف خود بیاندازیم و به اجسام فلزی که در اطرافمان هستند دقت کنیم مشاهده می کنیم هر کدام از […]
1397-06-11

کاربرد دستگاه رول فرمینگ

کاربرد دستگاه رول فرمینگ در مقالات پیشین پس از معرفی دستگاه رول فرمینگ، به توضیح اینکه دستگاه رول فرمینگ چیست؟ و روش کار دستگاه رول فرمینگ […]
1397-06-04

روش کار دستگاه رول فرمینگ

دستگاه رول فرمینگ چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟همانطور که می دانیم  دستگاه رول فرمینگ  طی مراحلی ورقه های فلزی از قبیل آهن ،استیل، آلومنیوم و …  را […]