دسته‌بندی نشده

1397-06-18
مدیریت کیفیت در طراحی دستگاه رول فرمینگ

مدیریت کیفیت در طراحی رول فرمینگ

مدیریت کیفیت در طراحی رول فرمینگ امروزه کار با رول های فرمینگ بسیار زیاد شده و در اکثر فلزاتی که ما با آن ها سر کار […]
1397-06-15
طراحی دستگاه رول فرمینگ

طراحی دستگاه رول فرمینگ 

 طراحی دستگاه رول فرمینگ اگر نگاهی به اطراف خود بیاندازیم و به اجسام فلزی که در اطرافمان هستند دقت کنیم مشاهده می کنیم هر کدام از […]