مجموعه عکس های کناف برای سقف آشپزخانه

استفاده از کناف بمرور زمان در کشورمان جای خود را پیدا میکند و به یکی از ضروربات در امر ساختمان سازی تبدیل میشود. از کناف در جاهای مختلف ساختمان استفاده میشود که سقف اشپزخانه هم یکی از محل های نصب …

تاریخ : چهارشنبه, 19 آوریل 2017