تعیین وزن سقف کاذب کناف

برای تعیین وزن سقف کاذب کناف از نمودار زیر استفاده می شود. ابتدا نوع پوشش سقف کاذب را در محور افقی در نظر گرفته سپس خظی را عمود بر محور مورب می کنیم محل تلاقی این دو خط یک نقطه …

تاریخ : سه‌شنبه, 28 مارس 2017