اجرای زیرسازی سقف کاذب کناف

    قبل از اجرای زیرسازی، باید فاصله آویزها، فاصله سازه های باربر و فاصله سازه های پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق (در صورت اجرای ساختارهای دارای کد …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017