مجوعه عکس کناف برای ادارات

امروز سقف کاذب کناف در هر سازمان و هر اداره جات جای خاصی برای خودش باز کرده. استفاده از سقفهای مدرن و پیشرفته کناف برای اداره جات به یکی از واجبات تغییرات در اداره ها و سازمانها شده. کناف در …

تاریخ : جمعه, 14 آوریل 2017