مجموعه عکس های زیر سازی کناف

زیر سازی سقف کاذب کناف تبریز باید بصورت کامل اصولی و علمی اجرا شود . ما باید در اجرای زیر سازی کناف تبریز عجله نکنیم. چون اگر زیرسازی بصورت اصولی انجام نشود علاوه بر اینکه خروجی کار بصورت موج دار …

تاریخ : شنبه, 15 آوریل 2017