پارتیشن بندی و دیوار جداکننده کناف

امروز استفاده از کناف در ساختمانها بیشتر از هر موقع دیگر استفاده میشود که این امر به یکی از ضروریات ساختمان سازی تبدیل شده است. کناف هم در سقف و هم در دیوار ساختمان مورد استفاده و بکار میرود. ما …

تاریخ : شنبه, 22 آوریل 2017