مدل ریموت کنترلی آتونوما شیشه دوجداره کرکره ای

سیستم پرده کرکره بین شیشه دو جداره مدل اتوناما (Autonoma) یک IGBU با عرض اسپیسر 25میلیمتری است که با کرکره آلومینیومی با عرض 16 میلیمتر طراحی گردیده است. حرکت دورانی (سایه و روشن شدن) در این مدل با یک میکرو …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017