مزيت استفاده از کناف در ساختمان

مزيت استفاده از سقف کاذب (کناف ) در ساختمان اجراي صحيح سقف کاذب در ساختمانها مي تواند به ميزان قابل توجهي مصرف سوخت را کاهش دهد. سقف کاذب با حذف بخشي از فضاي مورد سرمايش و گرمايش ميزان مصرف انرژي …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017