ایمن کناف با زلزله 02

قسمت اول مقاله را از اینجا مطالعه بفرمایید ظوابط مربوط به اجراي ديوارهاي غيرباربر، نماها و سقفهاي كاذب به ترتيب در بندهاي 3-7 ، 3-12 و 3-11-4 آيين نامۀ 2800 زلزلۀ ايران ذكر شده است.  1- بررسي مزاياي سبك سازي …

تاریخ : سه‌شنبه, 28 مارس 2017