پرده کرکره داخل شیشه دوجداره در تبریز

پرده کرکره ایزوله بین شیشه دو جداره (IGBU) نوعی از پرده کرکره از جنس آلومینیوم می باشد، که در بین شیشه دو جداره جایگذاری و عایق شده است. با قرار گرفتن پرده کرکره مابین شیشه دو جداره مزیت های منحصر …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017