چگونه صدای انتقالی از سقف واحد را کم یا حذف کنیم؟

در زندگی آپارتمان نشینی امروز در شهر ها ، گاهی دیده میشود که فرهنگ آپارتمان نشینی بخوبی ترویج نشده است و در بسیاری از مناطق شهر ها ، دیده میشود که بسیاری از همسایگان یا با حقوق اولیه ی آپارتمان …

تاریخ : سه‌شنبه, 12 ژانویه 2021