کناف با طرح چوب

استفاده از کناف بمرور زمان در کشورمان جای خود را پیدا میکند و به یکی از ضروربات در امر ساختمان سازی تبدیل میشود. از کناف در جاهای مختلف ساختمان استفاده میشود که نصب و اجرای مدل های مختلف کناف با …

تاریخ : یکشنبه, 23 آوریل 2017