گچ ساتن کناف

گچ مخصوص ساتن کناف جهت پرداخت نهایی سطوح ایجاد شده با صفحات روکش دار گچی کناف و همچنین سطوح سیمانی، آهکی و گچی به کار می رود گچ ساتن کناف جهت دستیابی به سطوح تراز، موارد استفاده ساتن کناف: گچ …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017